TRUSTAV
Menu sekce

Projektová dokumentace

Pro své zákazníky zpracováváme projektovou dokumentaci včetně posudku oken pro památkáře ZDARMA. Projektová dokumentace obsahuje textovou část včetně výkresové (zpracovaná softwarem Autocad) a podepsané autorizovaným inženýrem nebo technikem pro pozemní stavby.

V případě již zpracované projektové dokumentace jsme schopni zajistit případnou kontrolu předložené projektové dokumentace a navrhnout nové nebo variantní řešení, zejména s ohledem na ekonomickou výhodnost daného projektu.


Od roku 1998 jsme nainstalovali již:

9 636 Špaletových oken
19 074 Eurooken
852 Dveří