TRUSTAV
Menu sekce

Pro architekty a projektanty

Součinnost při realizaci projektu – nabízíme:

  • připravíme paspartizaci stávajícího stavu oken včetně sondáže barevnosti
  • zhotovíme kompletní prováděcí dokumentaci (výkresy v Auto-CADu samozřejmostí), dodáme přesná technická data a to včetně certifikátů
  • u protihlukových oken poradíme a navrhneme přesnou skladbu skel a rámů pro požadovaný decibelový útlum
  • pomoc při výběru nejvhodnějšího okna s akcentem na jeho začlenění do celkového charakteru objektu
  • pomůžeme zajistit potřebná povolení a vyjádření na památkovém odboru , vyhotovíme odborný posudek pro potřeby památkového řízení
  • nabízíme spoluúčast na jednání

Od roku 1998 jsme nainstalovali již:

9 636 Špaletových oken
19 074 Eurooken
852 Dveří