TRUSTAV
Menu sekce

Památkáři

V rámci naší činnosti, ve které  většinu dodávek a montáží provádíme v historických částech měst, jsme neustále v kontaktu a pod dohledem příslušného památkového úřadu. Postupným vývojem a aktivním přístupem našich techniků jsme v současné době schopni  splnit veškeré požadavky památkových úřadů na  dodržení kvality, předepsaných hodnot zvukové neprůzvučnosti Rw a součinitele tepelného prostupu okna Uw a Stavebního zákona a hlavně požadavků na stavební výplň zákazníka.
Pro naše zákazníky provádíme individuální konzultace k danému obchodnímu případu. Ve většině případů jsme schopni sjednotit s pracovníky památkových úřadů podmínky výměny, aby  navržené řešení bylo  výhodné a přijatelné pro zákazníka a zároveň plnilo  požadavky památkového úřadu.


Od roku 1998 jsme nainstalovali již:

9 636 Špaletových oken
19 074 Eurooken
852 Dveří