TRUSTAV
Menu sekce

Problematika přesklívání původních špaletových oken jednoduchým sklem izolačním dvojsklem

Při rozhodování o výměně původního špaletového okna, které je zasklené 3 milimetrovým sklem, s rozvorovým nebo jazýčkovým kováním a bez těsnění,  nebo alespoň zlepšení tepelně izolačních  a hlukových vlastností tohoto okna jako první řešení se většinou nabízí zatěsnění křídel  a přesklení vnějších křídel okna izolačním dvojsklem.

Zatěsnění křídel :

Z našich zkušeností a hlavně zkušeností uživatelů oken doporučujeme zatěsnit vnější okno, máme 2 možnosti :

Nalepovací těsnění – lepí se většinou do rámu vnějšího okna, výhodou je , že je to jednoduchá montáž, kterou zvládne uživatel sám, a nízká cena i dostupnost v obchodech pro hobby. Nevýhodou je, že mezi rámem okna a rámem křídla je velmi malá vůle a pokud je zvoleno vyšší těsnění, může docházet po nějaké době k průhybu křídla a ztíženému zavírání okna.Zafrézované těsnění do křídla okna – vhodnější z hlediska vyplnění mezery mezi rámy okna a křídla. Nevýhodou je pracnost, potřeba povrchové úpravy a oslabení rámu křídla.

Další diskutovanou otázkou je kam těsnění dát, jestli do vnějšího okna nebo do vnitřního. My doporučujeme do vnějšího okna, protože tím zamezíme průniku vlhkosti z exteriéru do špalety. Někdo preferuje vnitřní okno, ale bohužel jsme viděli naprosto zničené špalety oken i s vnějšími okny. Poslední variantou je utěsnění obou křídel, ale v tom případě je třeba nahoře „prostřihnout" těsnění, aby proudil vzduch a nekondenzovala vlhkost ve špaletě.

Vše předešlé je jen snaha o prodloužení životnosti a utěsnění spár, kudy může pronikat vzduch a vlhkost.

Přesklení oken izolačním dvojsklem :

Předem je důležité si uvědomit, že stávající okno je konstruované i se závěsy (panty) na určitou váhu skla. Dříve používané sklo bylo jednoduché o tloušťce 3 mm, kde tepelná prostupnost skla Ug =5,8 a 1 metr čtvereční skla váží cca 6- 7 kg . Dnešní používaná dvojskla s argonem a tzv. měkkou vrstvou ve složení 4-16-4 mají tepelnou prostupnost skla Ug=1,1 a 1 metr čtvereční váží cca 20 kg. Takže rozdíl váhy skel na 1 metr čtvereční je skoro 14 kg. Dále jednoduché sklo nebylo zafrézované, naproti tomu dvojsklo, aby plnilo funkci, jaká se po něm žádá, je třeba zafrézovat do rámu křídla min. do hloubky 18 mm v šířce 24 mm. Tím se hodně oslabí „masa" rámu a značně i ztenčí. Vlivem tohoto dochází k prohýbání rámů křídel, svěšení závěsů a k rychlejší jejich destrukci.

Toto je důvod, proč  přesklívání původních špaletových oken dvojskly nedoporučujeme a proto ani neprovádíme, protože tím se jen urychluje destrukce okna.

Původní okno lze vylepšit především esteticky (opravit nátěr, vyměnit nebo doplnit kličky, doplnit popř. uhnilé křídlové okapničky, přesklít stejným sklem), ale tepelně technické vlastnosti nemůžeme dlouhodobě upravit na nové hygienické podmínky a požadavky – to znamená lepší tepelnou prostupnost, kde celé špaletové okno dnes dosahuje Uw=1,1 a vzduchovou průzvučnost Rw=44 až 47 dB.

Tyto vlastnosti mohou bohužel splňovat pouze nová okna. A to okna  vyrobená novou technologií  s izolačním dvojsklem,  zafrézovaným těsněním a celoobvodovým kováním, která splňují současné platné a závazné normy ČSN.

Případné další informace naleznete na www.trustav.cz, případně Vám je samozřejmě sdělíme i osobně.

Váš TRUSTAV s.r.o.


Od roku 1998 jsme nainstalovali již:

9 636 Špaletových oken
19 074 Eurooken
852 Dveří