TRUSTAV
Menu sekce

Školící středisko

Firma TRUSTAV při rekonstrukci výrobních a administrativních prostor v Děčíně zrekonstruovala půdní prostor ve školíci středisko. Toto školíci středisko je vybaveno nejmodernější technikou - interaktivní tabule, projekční a ostatní vzdělávací technika, PC či notebooky pro každé pracoviště. Kromě 3 učeben a místností  pro lektory má samostatné prostory pro občerstvení, šatnu a WC. Umožňuje vzdělávat nejen naše pracovníky v PC dovednostech, ale dává i možnost vzdělávat a rekvalifikovat obyvatele Děčína a jeho okolí s využitím odborných lektorů, ve spolupráci nejen se soukromými subjekty, ale i s úřadem práce a státní správou. Tyto instituce již projevily zájem o možnost vzdělávání svých klientů. V oblasti  kde společnost podniká,  je vysoká míra nezaměstnanosti a tímto je možné usnadnit cestu ke vzdělání a zvýšit tak procento zaměstnanosti.

Společnost TRUSTAV má vypracovaný plán školících aktivit a každý zaměstnanec má vypracovaný individuální vzdělávací plán.

Výstavba a vybavení tohoto školící středisko bylo částečně financováno z programu OPPI – Operační program Podnikání a inovace.


Od roku 1998 jsme nainstalovali již:

9 636 Špaletových oken
19 074 Eurooken
852 Dveří