TRUSTAV
Menu sekce

Protihlukové certifikáty

Obecně platí, že pokud se v místnosti sníží hodnota hluku o pouhých 10 dB, jedinec má dojem, že se hodnota hluku snížila alespoň o polovinu.
Přizpůsobili jsme se vzrůstajícím požadavkům na protihlukové vlastnosti oken a vyrábíme špaletová okna se špičkovými akustickými parametry, která splňují tepelně izolační vlastnosti a zároveň vyhovují designovým nárokům v památkově chráněných zónách.
Naše protihlukové špaletové okno dosáhlo nikoli pouze výpočtem, ale zkušebním měřením ve státní zkušebně hodnoty Rw – 47 dB, čímž se dle ČSN 73 0532 zařazujeme do TZI 5. Vše je doloženo příslušným certifikátem.
Rovněž byla tato špičková hodnota následně prověřena a potvrzena praktickou zkouškou při samotné realizaci.
Máme zkušenosti s individuální protihlukovou ochranou obyvatel, poradíme s výběrem protihlukových oken i ve výškově nadstandardních budovách a samozřejmě v historických objektech.


Od roku 1998 jsme nainstalovali již:

9 636 Špaletových oken
19 074 Eurooken
852 Dveří