TRUSTAV
Menu sekce

Problematika samotné výměny oken

Výměna oken v jedné bytové jednotce trvá většinou dva dny. Maximální počet vyměněných špaletových oken rámci jednoho dne je 7 ks. Okna se mění z interiéru. Ze strany zákazníka je třeba vyklidit přístupové cesty od vstupu do bytu k oknu, aby mohli naši pracovníci okno k otvoru donést (přístupovou cestu si ochranným materiálem zajistíme my)  a je třeba odklidit vše cca 1, 5 m od okna pro manipulaci s oknem při demontáži a montáži. Tady se někdy objevuje problém, že dodatečně byly v bytových domech rozděleny byty a nové dveře byly v klasických rozměrech na výšku 197 cm  kudy některá špaletová okna nelze kvůli rozměru pronést. Tady máme 3 možnosti : pokud to není vysoko, pomocí lan vyneseme z exteriéru do interiéru domu nebo použijeme plošinu nebo lešení a pokud ani toto není reálné, okno na dílně „rozebereme" a sestavíme znovu v interiéru.

První operací je demontáž starého okna, vnitřního parapetu a případně i vnějšího parapetu (pokud je požadavek na montáž nového, v opačném případě ojde po montáži nového okna k napojení původního vnějšího parapetu do parapetní drážky nového okna). Vše je námi i dle dohody ekologicky likvidováno.

Dalším krokem je příprava stavebního otvoru pro montáž nového okna, očištění a vyrovnání otvoru pro nové okno,  potom následuje montáž nového okna kotevními prvky a montážní pěnou za použití komprimační pásky, která vytvoří těsnící výplň mezi rámem okna a zdí ve vnější špaletě.

K usazenému oknu se montují vnitřní parapet a případně vnější parapet nebo se napojí vnější parapet stávající.

Po vytvrdnutí montážní pěny je provedeno zednické zapravení nebo olištování okna z vnitřní strany, popř. kombinace obou.

Po zaschnutí omítky je provedena malba, vyplnění vnější spáry ve špaletě akrylátem, který zabrání průniku vlhkosti do spáry vyplněné komprimační páskou, očištění okna a jeho okolí včetně hrubého úklidu po montáži okna, nasazení kliček a seřízení okna.

Funkční okno je předáno zákazníkovi i s předanými prostory ve stavu k čistému úklidu. Každý zákazník se má právo vyjádřit k průběhu i kvalitě montáže na formuláři „Spokojenost zákazníka s montáží", zároveň obdrží s předávacím protokolem i technický list a návod k údržbě oken a dveří.

Jako malý dárek obdrží od nás každá bytová jednotka tzv. udržovací set výrobce povrchové úpravy oken AIDOL PFLEGE SET.

I když výměna oken je v každém případě pro zákazníka náročným momentem, snažíme se s našimi lidmi tuto situaci zákazníkovi maximálně ulehčit a zkrátit tak, aby výměna byla krátkým momentem před dlouhou spokojeností při užívání nového okna se všemi uživatelskými a  energetickými výhodami.

Váš TRUSTAV s.r.o.


Od roku 1998 jsme nainstalovali již:

9 636 Špaletových oken
19 074 Eurooken
852 Dveří