TRUSTAV
Menu sekce

Problematika rosení skel

Velmi diskutovaným problémem je rosení skel oken. V první řadě si musíme říci, že žádné okno ani sklo nevyrábí vodu. Ta voda, co „teče" po skle je důsledek fyzikálního jevu zvaného kondenzace vlhkosti okolního prostředí, který nelze zcela odstranit, ale za určitých podmínek jej můžeme omezit.
Vzduch obsahuje vodu ve formě vodních par, jejíž množství je omezené a závislé zejména na teplotě a relativní vlhkosti.
Hlavní faktory, které mají vliv na vznik kondenzace vlhkosti na skle :
- Venkovní teplota ( při mrazech dochází k ochlazování exteriéru budovy (tedy i skel oken)
- Vnitřní teplota a vlhkost v místnosti (největším zdrojem dýchání, nejvíce při spánku, sušení prádla vaření, pokojové květiny aj.)
- Tepelně izolační schopnost zasklení – kolik chladu „převezme" sklo z exteriéru
- Proudění vzduchu podél okna –zda je pod oknem zapnuté topení, které ohřívá svým teplým prouděním sklo
- Pravidelné a důkladné vyvětrání místnosti tak, aby došlo k výměně teplého a vlhkého vzduchu za suchý a studený, který se daleko rychleji (a proto také levněji ohřívá)

Problém rosení je takřka nulový u takových  špaletových oken, ve kterých  je ve vnějším okně izolační dvojsklo Ug=1,1, těsnění a celoobvodové kování. Jednoduché sklo ve vnitřním okně, na kterém se může kondenzát objevit má teplotu interiéru a proto zde k rosení nedochází.
Pokud ale investor požaduje jednoduché zasklení do vnějšího okna a izolační dvojsklo vnitřního okna, nastane jev, že exteriérové sklo je natolik chladné, že na něm může docházet ke srážení interiérové vlhkosti a tím rosení skla.


Jednoduchá okna s izolačním dvojsklem, těsněním a celoobvodovým kováním (eurookna) mají samozřejmě chladnější sklo, které za určitých podmínek může být vhodným prostorem pro srážení interiérové vlhkosti. Stěny mají daleko nižší U (tepelnou propustnost) než sklo nebo celé okno. Pokud se ale dodržují a respektují výše uvedené faktory, není nutné se rosení obávat

V případě extrémních mrazů se krátkodobě může rosení skel objevit, v těchto případech je nutné co nejvíce větrat a topit a hlavně vlhkost z oken otřít.
Zvýše uvedeného vyplývá, že pokud je okno vyrobeno dle závazných ČSN a certifikováno (to si můžete ověřit vyžádáním si certifikátu okna) a je správně namontováno (kotvy, pěna, komprimační páska...), stačí dodržovat klasická opatření pro užívání oken a problém rosení oken (skel ) byste neměli řešit, kromě samozřejmě extrémních klimatických situací.
Věříme, že těchto problémů budete řešit co nejméně.


Od roku 1998 jsme nainstalovali již:

9 636 Špaletových oken
19 074 Eurooken
852 Dveří