TRUSTAV
Menu sekce

Jakou dřevinu je vhodné použít pro výrobu oken?

Velmi často tuto otázku slyšíme. Názory výrobců se samozřejmě různí podle materiálu, jaký pro výrobu oken používají. Přestože  se dočítáme, že 90% výrobců používá smrk, my používáme borovici. Máme pro to důvody ne ekonomické (smrk je levnější), ale kvalitativní a odborné, které shrnují dva následující body :

1. všechna původní historická okna byla vyráběna z dubu, modřínu nebo borovice (většina špaletových oken, která měníme z let před rokem 1950 byla z borovice, až v době výroby panelákových oken došlo k masivnímu používání smrku).

2. tabulka „průměrné hodnoty mechanických vlastností dřevin" celkem jasně ukazuje , jaké jsou mechanické vlastnosti jednotlivých dřevin, které jsou vhodné z našich tuzemských dřevin pro výrobu oken. A z hlediska poměru cena/výkon nám nejlépe vychází znovu borovice.

PRŮMĚRNÉ HODNOTY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ VYBRANÝCH DŘEVIN

DŘEVINA

DUB

MODŘÍN

BOROVICE

SMRK

HUSTOTA  kg/m3

600

520

470

400

MODUL PRUŽNOSTI MPa

13000

13800

12000

11000

PEVNOST V OHYBU MPa

110

99

100

78

PEVNOST V TAHU

 

 

 

 

PODÉLNÁ MPa

90

107

104

90

PŘÍČNÁ MPa

4

2,3

3

2,7

PEVNOST V TLAKU

 

 

 

 

PODÉLNÁ MPa

65

55

55

50

PŘÍČNÁ MPa

11

7,5

7,7

5,8

PEVNOST VE SMYKU Mpa

11

9

10

6,7

Samozřejmě asi „nejlepší" okna by byla z dubu, ale jeho cena je až 4x vyšší než cena borovice nebo smrku. Z toho důvodu je  poptávka po dubu  velmi malá.

Mnoho oponentů borovice argumentuje tím, že pod bílou barvou žloutne. Kdysi se toto stávalo, ale kvalitní a odborný výrobce používá pod bílou barvu ještě jeden speciální nástřik, který případnému zažloutnutí (proniknutí pryskyřice) zabrání, takže tento problém by již neměl existovat, protože kvalitní povrchové úpravy již toto řeší.

Naopak pro výrobce oken je borovice pracnější na opracování, protože vzhledem k většímu obsahu pryskyřice (mastnotě) se rychle zanášejí stroje (musí se častěji čistit), ale hlavně dochází k velké spotřebě brusného materiálu – houbiček nebo brusiva u ručních brusek. Vzhledem k tomu nelze používat pásové brusky, které velmi zrychlují broušení, kdy vlivem  nanášení pryskyřice na brusný pás by mohlo dojít k probroušení. Takže kdo vyrábí okna z borovice, zákonitě  musí brousit pouze ručně houbičkami, brusným papírem  nebo ručními bruskami.

Výše uvedené je samozřejmě zase subjektivní názor výrobce oken, který vyrábí z borovice a ne ze smrku. Toto naše rozhodnutí nevzniklo z touhy ušetřit, ale z přesvědčení, že i přes zvýšené náklady dodáme zákazníkovi staletími prověřenou kvalitu.

                                                           Váš Trustav s.r.o.


Od roku 1998 jsme nainstalovali již:

9 636 Špaletových oken
19 074 Eurooken
852 Dveří